Zoas elken vereniging hebt wi’j kemissies veur zinnige en minder zinnige dingen. Hieronder ku’j oonze kleine kemissies vind’n:

 • AID-cie: Zorgt veur nen mooi programma tijdens de AID.
 • Almanakcie: Maakt de 6e almanak. Hef ok nen eigen pagina.
 • Bakfietscie: Onderholt de Noaberbakfiets.
 • Brunchie: De Brunchie zörgt dr veur dat de Noabers eens in de zovulle tied een echt’n oalerwets goeie brunch kriegt veur-e-schötteld.
 • Carnavalscie: Carnavalsvereniging de Prossmoaten maakt ’t Noabercarnaval töt nen groot feest in Wageningen en Albargen. Hef ok nen eigen pagina.
 • Erectie: Organiseert activiteiten voor echte keer’ls.
 • Galacie: Zorgt elk joar veur een donders dik gala.
 • Gevelteek’ncie: Maakt geveltekens um disse oosterse traditie in stand te hoal’n. Hef ok nen eigen pagina.
 • ICOO: Het Intercultureel Overlegorgaan organiseert activiteiten samen met de Brabo’s en Friezen. Hef ok nen eigen pagina.
 • Internetkemissie: Hef disse mooie website emaakt.
 • Joardagkemissie: Organiseert de Joardag, in 2019 in Twente!
 • Kaartkemissie: Holt spelletjesoamden en maakt paas- en kerstkaart’n.
  • Felicitatiedienst: Disse onderkemessie van de Kaartkemissie zorgt dat elke Noaber gefeliciteerd wordt op sin/hoar verjoardag.
 • Klootscheetkemissie: Organiseert ’t klootscheet’n in ’t Noaberbos.
 • Koale kemissie: Zorgt dat er op elke activiteit koald bier is.
 • Koffiecie: De Koffiecie zörgt d’r veur dat d’r in de zelfstudiewekk’n koffie wördt edronk’n in de pauzes.
 • Nixcie: De old-gedienden van de Noabers komt in disse kemissie en hooft niks meer te doon.
 • Noe-wie’j-d’r-toch-buntcie: Geet op bezoek bie Old-Noabers.
 • Old-Noabercie: Disse kemissie wördt geheel gevormd deur Old-Noabers.
 • Piratenfeestcie: organiseert open feesten.
 • Promocie: Ontwerpt en regelt promotiemateriaal en -teug.
 • Sexcie: Geeft nen sexy tintje aan ’t Noaberschop veur de vrouwleu.
 • Sponsorcie: Helpt de Almanakcie bie ’t vinden van sponsoren.
 • Truicie: Bedoeling van disse kemissie is um eens in ‘t joar ‘n T-shirt of trui met ’n spreuk den deur de leden is uut-e-zocht te presenteer’n.
 • Voetbalkijkcie: Kijkt in goeie tijden noar het voetbal van FC Twente, moar as ’t minder geet wördt d’r Heracles of de Graafschap ekekk’n.
 • Vretcie: Regelt de barbecues en etentjes.
 • Weekendcie: Regelt ieder joar nen Noaberweekend.

Doarnoast hebt wie-j nog twee sportkemissies: de voetbalkemissie en de knotsbalkemissie.