Noaberleed

Het Oale Noaberleed is ons verenigingslied. De tekst kun je hieronder vinden:

Aan de oever van de Dinkel
zat ne Noaber heel alleen.
Heel alleen zat hij te treuren,
want zien Noaberschop was heen.
Mer opeens heurd hee wat zingen.
t Lik wa t oalde noaberleed.
t Oalde leed um met te zingen,
zoo verdwient zien stil verdreet.
Aan de oever van de Dinkel
zit gin noaber meer alleen.
Nich alleen zich vol te drinken,
want wie Noabers bint bie-een.

Luister hier naar ’t Noaberleed: